top of page
interior-design-old-architecture.jpg

Miras Hukuku

EĞİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

miras-hukuku.jpg

Miras Hukuku

  • Miras sözleşmeleri ve vasiyetnamelerin hazırlanması ile ilgili davaların takibi

  • Mirasçılık belgesinin alınması

  • Vasiyetnamenin açılması, tenfizi ve iptali davaları

  • Tereke tespit, tenkis, muris muvazaası davaları

  • Mirasın reddedilmesi işlemleri ve ilgili davaların takibi

bottom of page