top of page
interior-design-old-architecture.jpg

İdare Hukuku

EĞİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

idare-hukuku.jpg

İdare Hukuku

  • Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile talep, itiraz, görüş sorma gibi konularda gerekli yazışmaların yapılması

  • İdare ile oluşan ihtilafların çözümü

  • Tam yargı ve iptal davaları

  • İmar davaları

bottom of page