top of page
interior-design-old-architecture.jpg

İş Hukuku

EĞİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

is-hukuku.jpg

İş Hukuku

  • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması

  • İşçilik alacağı davaları

  • İş kazası ve meslek hastalığı davaları

  • İş sözleşmesinin feshi işlemleri

  • İşe iade davaları

bottom of page