top of page
interior-design-old-architecture.jpg

İcra Hukuku

EĞİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

icra-hukuku.jpg

İcra Hukuku

  • Alacak tahsiline ilişkin icra- iflas takipleri

  • İcra takiplerine itiraz işlemler

  • Şikayete ilişkin İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemeleri nezdindeki davalar

  • İtirazın iptali – kaldırılması, menfi tespit, tasarrufun iptali ve istihkak davaları

  • İpoteğin paraya çevrilmesi, nafaka takibi

  • Kira sözleşmelerinden kaynaklı takip, dava ve tahliye işlemleri

bottom of page