top of page
interior-design-old-architecture.jpg

Kamulaştırma Hukuku

EĞİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

kamulastirma-hukuku.jpg

Kamulaştırma Hukuku

  • Kamulaştırma öncesi uzlaşma görüşmelerinin yapılması ve takibi

  • Kamu idareleri ve özel tüzel kişilerin kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi

  • Kamulaştırma davaları

  • Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davaları

  • Kamulaştırmadan kaynaklı zarar ve ecrimisil davaları

bottom of page